bg真人网:《骑马与砍杀:火与剑》自定义战斗观赏性彩蛋

       速度+数量+射程=攻城者的噩梦


       类型:防守    
       地点:木头堡
       我方:克里米亚
       兵种:全远程!
       规模:越多越好!
       你:建议是盾手
       剩下的自己看着办
       战斗      开始!

      这是你惊奇地发现:所有的士兵都撤退到你所占的位置,并排成2~3排,不久,两三个敌人到城墙就挂了,之后敌人的大部队就来了,这时,把效果开开大看好戏,偶尔有敌人会冲下去,但这都不是事,给他一刀就行了。没敌人的时候,到城外砍卡在云梯下的敌人。

 

 

2021欧洲杯2021欧洲杯2021欧洲杯2021欧洲杯2021欧洲杯

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注